Prípravy na použitie univerzálnej tlače

Nakonfigurujte zariadenie tak, aby mohlo používať cloudovú službu univerzálnej tlače spoločnosti Microsoft, a uložte zariadenie v počítači, ktorý sa bude používať na tlač.
Musíte byť registrovaný používateľ služby Microsoft 365 a musíte používať službu Azure Active Directory.
99LE-03Y