Používanie servera proxy

Používanie servera proxy na pripojenie k sieti nielen zjednodušuje správu komunikácie s externými sieťami, ale blokuje neoprávnený prístup a konsoliduje antivírusovú ochranu pre zvýšenie bezpečnosti.
Nakonfigurujte tieto nastavenia pomocou vzdialeného používateľského rozhrania z počítača. Na konfiguráciu nastavení nemôžete použiť ovládací panel.
Vyžadujú sa oprávnenia správcu.
Požadované prípravy
Pripravte adresu, číslo portu a informácie o overení servera proxy.
1
Prihláste sa k vzdialenému PR v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného PR
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na [Network Settings] [Proxy Settings] [Edit].
Zobrazí sa obrazovka [Edit Proxy Settings].
4
Začiarknite políčko [Use Proxy].
5
Zadajte adresu a číslo portu servera proxy.
V časti [HTTP Proxy Server Address] zadajte IP adresu a názov hostiteľa.
V časti [HTTP Proxy Server Port Number] zadajte číslo portu.
6
Nastavte platný rozsah a informácie o overení podľa prostredia používania.
Keď sa používa server proxy určený aj na komunikáciu so zariadeniami v rovnakej doméne
Začiarknite políčko [Use Proxy within Same Domain].
Keď je na pripojenie k serveru proxy potrebné overenie
Vyberte možnosťo [Use Proxy Authentication] a zadajte meno používateľa, ktoré sa bude používať na overovanie, pomocou jednobajtových alfanumerických znakov.
Ak chcete nastaviť heslo, ktoré sa bude používať na overovanie, začiarknite políčko [Set/Change Password] a zadajte heslo pomocou jednobajtových alfanumerických znakov.
7
Kliknite na tlačidlo [OK].
Nastavenia sa aplikujú.
8
Odhláste sa zo vzdialeného používateľského rozhrania.
99LE-069