Riešenie problémov

V tejto kapitole je popísaný spôsob riešenia problémov a odpovede na najčastejšie otázky.
Vyberte položku na kontrolu z obsahu alebo zo zoznamu nižšie.
Kliknutím na tlačidlo [] v hornej časti obrazovky môžete vyhľadať hlásenie alebo chybový kód (trojmiestne číslo začínajúce #), ktorý sa zobrazí na ovládacom paneli, a skontrolovať, ako odstrániť problémy.

Najčastejšie otázky

Najčastejšie otázky o operáciách

Chcem naskenovať originál.
Vykonajte prípravy podľa cieľa ukladania naskenovaných údajov, a potom naskenujte originál.
Skenovanie
Chcem preposlať prijatý fax.
Nakonfigurujte nastavenia na automatické preposielanie prijatých faxov do počítača alebo iného faxu.
Automatické preposielanie a zálohovanie prijatých faxov
Chcem odoslať fax z počítača.
Dokument môžete z počítača odoslať ako fax použitím ovládača faxu.
Odosielanie faxov z počítača (faxovanie z počítača)
Chcem tlačiť na obálku.
Vložte obálku do zásuvky na papier a dávajte pozor na orientáciu a stranu obálky.
Potom nastavte veľkosť papiera a jeho typ podľa vloženej obálky.
Potom pomocou ovládača tlačiarne počítača nastavte veľkosť papiera dokumentu a veľkosť papiera na tlač a potom vykonajte tlač.
Prípravy a orientácia pri vkladaní obálok
Nastavenie veľkosti a typu papiera
Tlač z počítača
99LE-0A1