Papīra ievietošana

Lai nodrošinātu drukas kvalitāti, pārliecinieties par izmantojamo papīru un papīra lietošanas un glabāšanas veidiem un sagatavojiet piemēroto papīru, ko izmantot ar iekārtu. Lietojamais papīrs/Piesardzības pasākumi, strādājot ar papīru
Sagatavoto papīru ievietojiet iekārtā un pēc tam konfigurējiet papīra formāta un veida iestatījumus.
Papīra ievietošana iekārtā
Papīra atvilktnē ievietojiet papīru. Izmantojot aploksnes vai papīru ar logotipiem, uzmanīgi izvēlieties ievietotā papīra orientāciju un uz augšu vērsto pusi.
Papīra ievietošana papīra atvilktnē
Sagatavošanās un orientēšana aplokšņu ievietošanai
Papīra ar logotipu orientācija ievietošanai
Papīra iestatījumi
Lai nodrošinātu kvalitatīvu drukāšanu un izvairītos no papīra iestrēgšanas, papīra formāts un veids ir jāiestata pareizi atbilstoši ievietotajam papīram.
Papīra formāta un veida norādīšana
99L8-02R