Ekrāns [Skaļuma iestatījumi] (Skārienpaneļa modelis)

Var iestatīt, vai iekārta atskaņo skaņas signālus, paziņojot par darbībām un statusiem.
Nospiežot [Izvēlne] ekrānā [Sākums]  [Preferences]  [Skaļuma iestatījumi], tiek parādīts ekrāns [Skaļuma iestatījumi].
[Zvana signāls], [Sūtīšanas pabeigšanas signāls], [Saņemšanas pabeigšanas signāls], [Skenēšanas pabeigšanas signāls]
Var pielāgot ienākošā faksa dokumenta skaņas signāla skaļumu, kā arī to signālu skaļumu, kas paziņo par faksa dokumentu sekmīgu nosūtīšanu un saņemšanu vai oriģinālu sekmīgu skenēšanu.
[Ievades signāls]
Iestatiet, vai atskaņot skaņas signālu, kad spiežat taustiņus un pogas vadības panelī.
[Nederīgas ievades signāls]
Iestatiet, vai atskaņot skaņas signālu, kad tiek nospiests nederīgs taustiņš, piemēram, kad ievadāt vērtību ārpus iestatījuma diapazona.
[Rezervju papildināšanas signāls]
Iestatiet, vai atskaņot skaņas signālu, ja tuvojas tonera kasetnes darbmūža beigas.
[Brīdinājuma signāls]
Iestatiet, vai atskaņot skaņas signālu, kad iekārtai ir iestrēdzis papīrs vai radušies citi darbības traucējumi.
[Darba pabeigšanas signāls]
Iestatiet, vai atskaņot skaņas signālu, kad kopēšana, skenēšana vai cita iekārtas darbība ir pabeigta.
[Enerģijas taupītāja brīdinājums]
Iestatiet, vai atskaņot skaņas signālu, kad iekārta pāriet miega režīmā un pārtrauc to.
[Padevējā ievietota oriģin. noteikš.sign.]
Iestatiet, vai atskaņot skaņas signālu, kad iekārta konstatē, ka padevējā ir ievietots oriģināls.
99L8-03L