Faksa specifikācijas

Izmantotā līnija *1
Publiskais komutējamais telefonu tīkls (PSTN), faksimila sakaru tīkls (FCN)
Skenēšanas līnijas blīvums
Parastais režīms
G3: 8 attēla elementi/mm*2 x 3,85 rindiņas/mm
Labas kvalitātes režīms
G3: 8 attēla elementi/mm*2 x 7,7 rindiņas/mm
Īpaši labas kvalitātes režīms
G3: 8 attēla elementi/mm*2 x 15,4 rindiņas/mm
Pārraides ātrums *3
SuperG3: 33,6 kb/s
G3: 14,4 Kbps
Saspiešanas metode
MH, MR, MMR, JBIG
Sakaru režīms
SuperG3, G3
Maksimālais nosūtāmā oriģināla formāts
A4
Ieraksta papīra formāts
Pārraides laiks
Aptuveni 2,6 sekundes*4
*1 Atkarībā no jūsu tālruņa līnijas un reģiona, iespējams, nevarēsit izmantot datu sakarus, piemēram, kad tālruņa līnijas un iekārtas pretestības vērtību summa pārsniedz 1700 Ω. Šādā gadījumā sazinieties ar izplatītāju vai servisa pārstāvi.
*2 Attēlu elementi — pikseļi.
*3 Izmantojot automātiskās atkāpšanās funkciju.
*4 Vērtība iegūta, izmantojot Canon oriģinālo pārbaudes loksni A4 formātā un standarta ECM (JBIG) pārraidi.
99L8-00S