Sagatavošanās drukāšanai

Lai drukāšanai izmantotu šo iekārtu, ir jāveic sagatavošanas darbi atbilstoši drukāšanas metodei un lietošanas videi.
99L8-03S