Nesankcionētas lietošanas novēršana

Iekārta apstrādā dažādu informāciju, tostarp adrešu grāmatu. Tā nodrošina arī dažādus iestatījumus, lai gādātu par efektīvu pārvaldīšanu un ekspluatēšanu. Šī informācija un iestatījumi atvieglo lietošanu, tomēr var izraisīt arī informācijas noplūdi un citas drošības problēmas, ja informācijai un iestatījumiem var piekļūt ikviens.
Varat veikt pasākumus, lai ierobežotu piekļuvi un atspējotu funkcijas atbilstoši to lietojuma statusam, tādējādi gādājot par iekārtas drošāku lietošanu.
Iespēja ierobežot piekļuvi informācijai un iestatījumiem
Ierobežojot lietotāju un darbību iespēju piekļūt informācijai un iestatījumiem iekārtā, iespējams novērst nepilnvarotu lietošanu un aizsargāt konfidenciālu informāciju.
Adrešu grāmatas reģistrēšanas un rediģēšanas ierobežošana (Skārienpaneļa modelis)
Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss) lietošanas ierobežošana
Lietošanas, izmantojot mobilo ierīci, ierobežošana
Nelietoto funkciju atspējošana
Nelietotās funkcijas var atspējot, lai nepieļautu ielaušanos no ārpuses.
Neļaušana izveidot savienojumu ar datoru, izmantojot USB portu
LPD, RAW vai WSD konfigurēšana
HTTP saziņas atspējošana

Sk. arī sadaļu

Detalizētu informāciju par administratora kontu skatiet šeit:
Nodaļas ID un PIN iestatīšana administratoram
99L8-06Y