Iestatījumu izvēlnes vienumi

Šajā sadaļā aprakstīti iestatījumu izvēlnē pieejamie vienumi, kas tiek parādīti, nospiežot [Izvēlne] vadības paneļa ekrānā [Sākums].
Iestatījumu izvēlnē varat izmantot funkcijas un modificēt iestatījumus atbilstoši iekārtas darbības videi vai tās lietojumam.
Lai skatītu vai mainītu iestatījumus, ir nepieciešamas administratora tiesības. Ņemiet vērā arī, ka iekārtu, iespējams, vajadzēs restartēt, lai mainītie iestatījumi stātos spēkā.

Sk. arī sadaļu

Ja tiek parādīts pieteikšanās ekrāns
Ja ir iestatīts sistēmas pārvaldnieka ID, dažu noteiktu vienumu izvēles gadījumā var tikt parādīts pieteikšanās ekrāns. Pēc obligātās informācijas ievadīšanas un pieteikšanās autentifikācijas varat skatīt vai mainīt iestatījumus.
Pieteikšanās iekārtā
Ja iekārta jārestartē
Pēc iestatījumu maiņas restartējiet iekārtu.
Iekārtas restartēšana
Izvēlnēs neiekļautie iestatījumi
Nospiežot [Papīra iest.] ekrānā [Sākums], tiek parādīti papīra iestatījumu vienumi.
Papīra formāta un veida norādīšana
Iestatījumu konfigurēšana attālajā lietotāja interfeisā
Iestatījumu izvēlnes vienumus var norādīt arī datorā, izmantojot attālo lietotāja interfeisu. Attālajā lietotāja interfeisā lapā Portāls norādiet iestatījumus sadaļā [Settings/Registration].
Vienumi, kurus attālajā lietotāja interfeisā var norādīt sadaļā [Settings/Registration], ir gandrīz vienādi ar vienumiem vadības paneļa iestatījumu izvēlnē, tomēr ir arī vienumi, kurus var norādīt tikai vadības panelī vai tikai attālajā lietotāja interfeisā. Ņemiet vērā arī, ka dažiem vienumiem attālajā lietotāja interfeisā ir cits nosaukums.
Iekārtas vadība no datora (Attālais interfeiss)
Iestatījumu pārbaude
Lai aplūkotu pašreizējo iestatījumu sarakstu, varat to izdrukāt.
Pārskatu un sarakstu drukāšana un skatīšana
99L8-07U