Apdrukātais papīrs ir tukšs

Veiciet traucējummeklēšanu ar tālāk aprakstītajām darbībām.
Vai oriģināls ir pareizi ievietots?
Ievietojiet oriģinālu pareizi, pievēršot uzmanību skenējamās puses virzienam.
Novietojot to uz planšetes stikla
Novietojiet oriģinālu ar skenējamo virsmu uz leju. Oriģinālu novietošana uz planšetes stikla
Ievietojot oriģinālus padevējā
Ievietojiet oriģinālu ar skenējamo virsmu uz augšu. Dokumentu ievietošana padevējā
99L8-0AA