Adresatų registravimas adresų knygelėje (valdymo skydeliu) (Modelis su jutikliniu pultu)

Adresatus adresų knygelėje galite registruoti tiesiogiai įvesdami jų informaciją naudodamiesi valdymo skydeliu.
1
Valdymo skydelyje paspauskite [Adr. knyga] ekrane [Pagrindinis]. Ekranas [Pagrindinis]
2
Spustelėkite [Reg. adres.].
Rodomas ekranas [Registruoti kaip].
Jeigu rodomas ekranas [Adresų knygos PIN], įveskite PIN, tuomet paspauskite [Taikyti].
3
Paspauskite [Kod.pasp.nr] arba [Vieno paspaudimo] ir paspauskite [Siųsti faksu].
Jei pasirenkamas [Kodinio paspaudimo numeris], neregistruoti kodinio rinkimo numeriai automatiškai nustatomi ir rodomas ekranas [Siųsti faksu].
Kai [Vieno paspaudimo] yra pasirinktas, pasirinkite registruojamą numerį.
Vėliau šį numerį galėsite pakeisti į kitą.
Jei norite užregistruoti adresatų grupes, žr. toliau.
Grupių registravimas adresų knygelėje (valdymo skydeliu) (Modelis su jutikliniu pultu)
4
Įveskite adresato informaciją.
Adresatą galite užregistruoti neįvesdami jo pavadinimo. Tačiau, įvedę pavadinimą, kai reikės nurodyti adresatą, galėsite ieškoti jo pagal inicialus.
Paspauskite [Pavadinimas:] ir įveskite pavadinimą, tada paspauskite [Taikyti].
Kalbant apie adresato informaciją, paspauskite [Fakso numeris:], įveskite tą informaciją ir tuomet paspauskite [Taikyti].
Dalyje [Fakso numeris:] įvesdami tarptautinį adresatą, įveskite tarptautinį prieigos numerį, šalies kodą ir fakso numerį nurodyta tvarka. Jei negalite prisijungti, paspauskite [Pristabdyti] tarp skaičių, kad pridėtumėte pauzę. Galite pakeisti pauzės laiką. [Nustatyti pristabdymo trukmę]
Norėdami pakeisti [Kodinio paspaudimo numeris] numerį, paspauskite [Kodinio paspaudimo numeris] ir įrašykite trijų skaitmenų kodinio rinkimo numerį naudomiesi skaitmenų klavišais.
5
Jei reikia, nustatykite faksogramos siuntimo informaciją.
Nurodykite išsamią informaciją, jei įvyksta siuntimo klaida arba faksogramos siuntimas tuo numeriu užtrunka.
6
Spustelėkite [Taikyti].
Adresatas bus užregistruotas adresų knygelėje.
Adresato registravimas iš fakso užduoties siuntimo užduočių žurnalo
Jūs galite ne tik iškviesti siuntimo užduočių žurnalą adresų knygelėje, bet ir registruoti adresų knygelėje adresatus iš nuskaitymo arba fakso užduoties siuntimo užduočių žurnalo.
Išsiųstų ir priimtų faksogramų būsenos bei žurnalo tikrinimas
99L7-034