Aparato įjungimas

Aparatui įjungti paspauskite priekyje esantį maitinimo jungiklį.
1
Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas įkištas į elektros tinklo lizdą.
2
Paspauskite maitinimo jungiklį.
Valdymo skydelyje bus parodytas pradžios ekranas.
Paleidimo metu rodomo ekrano keitimas
Įjungus maitinimą rodomas pradžios ekranas. Pagal numatytuosius parametrus rodomas ekranas [Pagrindinis]. Galite konfigūruoti parametrą, kad būtų rodomas kitas funkcijų ekranas. [Numatyt. ekranas po paleisties/atkūrimo]
99L7-024