Aparato paleidimas iš naujo

Keičiant aparato parametrus, gali tekti paleisti aparatą iš naujo, kad pritaikytumėte pakeitimus. Tai priklausys nuo parametro.
Jei parametrus keičiate per valdymo skydelį arba nuotolinio vartotojo sąsają, galite iš naujo paleisti aparatą maitinimo jungikliu.
Paleidžiant aparatą iš naujo, bus ištrinti spausdinimo laukiantys duomenys.
modelis su jutikliniu pultu skirti toliau nurodyti duomenys išsaugomi ir neištrinami, net jei aparatas paleidžiamas iš naujo.
Atmintyje išsaugoti gauti duomenys
Išsiuntimo laukiantys duomenys
Ataskaitos spausdinamos automatiškai po duomenų siuntimo arba gavimo
1
Paspauskite maitinimo jungiklį.
Valdymo skydelis išsijungia, išjungiamas ir maitinimas.
Gali užtrukti kelias minutes, kol maitinimas bus išjungtas.
2
Išjungę maitinimą, palaukite bent 10 sekundžių prieš vėl paspausdami maitinimo jungiklį.
Aparatas bus įjungtas.
99L7-026