Faksogramų siuntimas

Galite nuskaityti aparatu dokumentą, nuotrauką ar kitą spausdintą medžiagą (originalus), konvertuoti ją į nespalvotą vaizdą ir išsiųsti.
Faksogramą taip pat galite išsiųsti po pokalbio telefonu. Faksogramos siuntimas po pokalbio telefonu (rankinis siuntimas)
1
Padėkite originalą. Originalų dėjimas
2
Valdymo skydelyje paspauskite [Siųst.faksu] ekrane [Pagrindinis]. Ekranas [Pagrindinis]
Bus parodytas fakso ekranas.
3
Spustelėkite .
Jei išlieka prieš tai išsiųstos faksogramos adresato parametras, faksograma gali būti išsiųsta netinkamai. Prieš atlikdami tolesnius veiksmus atstatykite šį parametrą.
4
Paspauskite [Adresatas] ir nurodykite adresatą. Adresatų nurodymas (Modelis su jutikliniu pultu)
Skaitmenų klavišais įveskite fakso numerį arba pasirinkite užregistruotą adresatą.
* Jei aparatas prijungtas per žinybinę telefonų stotį (PBX), prieš įvesdami adresatą skaitmenų klavišais paspauskite [R]. Jei [R] nėra, reikia užregistruoti mygtuko R parametrą. [R mygtuko parametras]
5
Pagal poreikį sukonfigūruokite originalo nuskaitymo parametrus. Fakso originalo nuskaitymo parametrai
6
Spustelėkite .
Pradedamas originalų nuskaitymas.
Norėdami atšaukti faksogramos siuntimą, paspauskite [Atšaukti] [Taip]. Faksogramos siuntimo atšaukimas
Baigus nuskaityti originalą, faksograma išsiunčiama. Naudokite [Būsenos ekranas], jei norite peržiūrėti siuntimo būseną ir žurnalą. Išsiųstų ir priimtų faksogramų būsenos bei žurnalo tikrinimas
Kai rodoma [Patvirtinti adresatą]
Patikrinkite, ar teisingai nurodytas adresatas, tuomet paspauskite [Pradėt sken.].
Kai rodoma [Nuskaitymo formatas]
Pasirinkite padėto originalo formatą.
Kai rodoma [Nusk.kt.: psp. Pradėti]
Kai originalas yra dedamas ant ekspozicinio stiklo ir nuskaitomas, rodomas papildomų originalų nuskaitymo ekranas.
Norėdami nuskaityti papildomus originalus, dėkite juos ant ekspozicinio stiklo ir paspauskite .
Baigę nuskaityti visus dokumentus, paspauskite [Siunt. prad.].
* Jei originalo dydis skiriasi, gali trūkti dalies vaizdo arba vaizdas gali būti nuskaitytas mažesnis.
Pasirinkite padėto originalo formatą.
99L7-04X