Aparato valymas

Kad užtikrintumėte efektyvų aparato veikimą, reguliariai valykite įvairias dalis, kad jos būtų švarios.
Jei originalas ar popierius išsitepa ar pablogėjo spausdinimo kokybė, išvalykite problemų keliančias dalis atsižvelgdami į požymius.
Dalys, kurios turi būti reguliariai valomos
Reguliariai valykite viršutinius aparato paviršius () ir ekspozicinio stiklo apatinę pusę ir tiektuvo ar ekspozicinio stiklo dangtelį ().
Aparato paviršiaus valymas
Ekspozicinio stiklo valymas
Dalys, kurias reikia valyti atsiradus požymių
Atsiradus toliau nurodytiems požymiams, išvalykite tiektuvą () arba fiksavimo mazgą ir būgną () aparato viduje.
Originalai išsitepa, stringa popierius ar ant spaudinių matosi dėmės.
Tiektuvo valymas
Išsitepa popierius ar pablogėjo spausdinimo kokybė.
Fiksavimo bloko valymas
Būgno valymas
99L7-09F