Eksploatacinių reikmenų sąrašas

Toliau pateikiami aparato eksploatacinių reikmenų pavadinimai ir lapų, kuriuos galima išspausdinti, skaičius.
Eksploatacinius reikmenis naudokite ir saugokite atsargiai. Taip pat žr. „Svarbūs saugos nurodymai“. Šiam aparatui skirtos instrukcijos
Siekiant užtikrinti geriausią spausdinimo kokybę, rekomenduojama naudoti originalius „Canon“ dažomuosius miltelius, kasetę ir dalis.

Dažomųjų miltelių kasetė

Pateikiama dažomųjų miltelių kasetė
Toliau nurodytas vidutinis lapų skaičius, kuriuos galima išspausdinti*1 naudojant tiekiamą dažomųjų miltelių kasetę.
*1 Vidutinė išeiga pateikiama pagal „ISO/ IEC 19752“ (bendrą standartą, susijusį su „Vienspalvių elektrofotografinių spausdintuvų ir daugiafunkcių įrenginių, kuriuose yra spausdintuvo komponentų, dažomųjų miltelių kasetės išeigos nustatymo metodu“, išleistu Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO)), kai spausdinama ant paprasto A4 formato popieriaus naudojant numatytąjį spausdinimo tankio nustatymą.
700 lap.
Pakaitinė dažomųjų miltelių kasetė
Toliau nurodyta keitimui skirta originalios „Canon“ dažomųjų miltelių kasetė ir vidutinis lapų skaičius, kuriuos galima išspausdinti*1.
Siekiant užtikrinti geriausią spausdinimo kokybę, rekomenduojama naudoti originalias „Canon“ dažomųjų miltelių kasetes.
*1 Vidutinė išeiga pateikiama pagal „ISO/ IEC 19752“ (bendrą standartą, susijusį su „Vienspalvių elektrofotografinių spausdintuvų ir daugiafunkcių įrenginių, kuriuose yra spausdintuvo komponentų, dažomųjų miltelių kasetės išeigos nustatymo metodu“, išleistu Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO)), kai spausdinama ant paprasto A4 formato popieriaus naudojant numatytąjį spausdinimo tankio nustatymą.
Canon Cartridge 071
1200 lap.
Canon Cartridge 071 H
2500 lap.
Laikykite dažomųjų miltelių kasetę, kaip nurodyta toliau. Laikant dažomųjų miltelių kasetę netinkamoje vietoje arba aplinkoje gali kilti problemų, pavyzdžiui, gali būti prarasti duomenys.
Laikykite uždarytą ir atidarykite tik prieš naudojimą.
Nelaikykite dažomųjų miltelių kasetės stačiai arba apačia į viršų.
Dažomųjų miltelių kasetės nelaikykite toliau nurodytose vietose:
Netoli atviros liepsnos
Vietose, veikiamose tiesioginių saulės spindulių ar ryškios šviesos bent penkias minutes
Kur ypač druskingas oras
Kur yra daug koroziją sukeliančių dujų (pvz., aerozolinių purškiklių arba amoniako)
Labai karštose ir (arba) drėgnose vietose
Didelė tikimybė, kad vietose, kur būna didelių temperatūros ir drėgnumo pokyčių, susiformuos kondensatas.
Labai dulkėtose vietose
Vaikų pasiekiamose vietose
Arti gaminių, kurie yra jautrūs magnetinių laukų poveikiui (pvz., diskelių ar standžiųjų diskų)
Saugiai laikykite pakavimo medžiagas, kad jas galėtumėte panaudoti vėliau. Jos prireiks tada, kai aparatą reikia laikyti su išimta dažomųjų miltelių kasete.
„Canon“ pasilieka teisę iš anksto neįspėjusi keisti pakavimo medžiagų padėtį, jas performuoti ir pridėti naujų medžiagų arba jas pašalinti.
Laikykite dažomųjų miltelių kasetę toliau nurodytomis sąlygomis.
Temperatūros diapazonas laikymo vietoje: -20 - 40 °C
Drėgnumo diapazonas laikymo vietoje: santykinis drėgnumas nuo 35 % iki 85 % (be kondensacijos)*1
*1 Netgi tuomet, kai laikymo sąlygos atitinka patvirtintą drėgnumo diapazoną, dažomųjų miltelių kasetės viduje gali susiformuoti vandens lašeliai (kondensatas), jei kasetės viduje ir išorėje temperatūra skiriasi. Kondensacija nepalankiai veikia spausdinimo kokybę.
Nenaudokite suklastotų dažomųjų miltelių kasečių
Atkreipkite dėmesį, kad rinkoje gali būti parduodamos suklastotos „Canon“ dažomųjų miltelių kasetės. Naudojant suklastotą dažomųjų miltelių kasetę, spaudiniai gali būti prastos kokybės arba gali prastai veikti aparatas. „Canon“ neatsako už jokius veiklos sutrikimus, nelaimingus atsitikimus ar žalą, patirtą naudojant suklastotas dažomųjų miltelių kasetes.
Dėl papildomos informacijos žr. https://global.canon/ctc/.
Dažomųjų miltelių kasetę gali tekti pakeisti dar nepasiekus vidutinio lapų skaičiaus, kuriuos galima išspausdinti. Tai priklausys nuo aparato įrengimo aplinkos, spausdinamo popieriaus formato ir originalo tipo.
Nurodžius trumpesnį negu numatytasis (4 val.) automatinio išjungimo laiką gali sutrumpėti dažomųjų miltelių kasetės naudojimo trukmė.
99L7-09X