Sauga

Šis aparatas – tai informacinis įrenginys, naudojantis ryšio funkcijas ir tvarkantis įvairius duomenis. Dėl šios priežasties, naudojant aparatą tinklo aplinkoje svarbu numatyti priemones apsaugai nuo neteisėtos prieigos ir saugumo pavojų, pavyzdžiui, netyčinio duomenų išsiuntimo ir informacijos atskleidimo.
Šiame aparate yra įvairių funkcijų ir parametrų, skirtų sumažinti šias grėsmes ir pažeidžiamumą. Kad aparatas veiktų saugiau, sukonfigūruokite parametrus ir tinkamai juos naudokite pagal savo naudojimo aplinką bei sąlygas.
Administratoriaus sistemos sukūrimas
Aparatui valdyti ir parametrams konfigūruoti naudokite administratoriaus paskyrą. Aparatą naudokite taikydami sistemą, kai ID ir PIN žino tik tam tikras (-i) administratorius(-iai).
Skyriaus ID ir administratoriaus PIN nustatymas.
Tinklo parametrai
Pagal naudojimo aplinką taikant tinklo saugos parametrą galima sumažinti neteisėtos prieigos ir slapto pasiklausymo grėsmę.
Tinklo apsauga
Naudojimo būsenos valdymas
Kai naudojamos faksogramų arba nuskaitytų duomenų siuntimo funkcijos, reikia imtis priemonių, kad duomenys nebūtų išsiųsti netyčia arba nebūtų atskleista informacija. Be to, nuo neteisėto adresų knygelės ir nuotolinio vartotojo sąsajos naudojimo gali padėti apsisaugoti PIN naudojimas ir naudojimo ribojimų nustatymas. Įgyvendinant priemones, apimančias operacijas pagal aparato naudojimo būseną, galima padidinti saugumą.
Apsauga nuo netyčinio duomenų siuntimo ir informacijos nuotėkio
Apsauga nuo neteisėto naudojimo
99L7-064