Nepavyksta rasti spausdinimo serverio ir prie jo prisijungti

Šalinkite triktis vadovaudamiesi toliau pateikiama informacija.
Ar spausdinimo serveris ir kompiuteris sujungti teisingai?
Patikrinkite spausdinimo serverio ir kompiuterio tinklo parametrus ir įsitikinkite, kad jie sujungti teisingai.
Jei jie sujungti eterneto kabeliu, įsitikinkite, kad kabelis prijungtas tinkamai.
Ar spausdinimo serveris paleistas?
Jei spausdinimo serveris nepaleistas, paleiskite jį.
Ar yra kokių nors prisijungimo prie spausdinimo serverio apribojimų?
Jei reikia, kreipkitės į spausdinimo serverio administratorių ir paprašykite leidimo.
Ar įjungtas tinklo aptikimas? („Windows“)
Jei tinklo aptikimas neįjungtas, įjunkite jį. Tinklo aptikimo įjungimas
99L7-0C7