Popierius sulankstytas

Šalinkite triktis vadovaudamiesi toliau pateikiama informacija.
Ar popierius tinkamai įdėtas?
Įsitikinkite, kad įdėtas popierius neviršija kiekio ribos linijos ().
Patikrinkite, ar popieriaus kreipikliai yra lygiuoti su žymėmis ir nėra per daug laisvi arba per daug standžiai pristumti.
Ar naudojate drėgmės prisigėrusį popierių?
Patikrinkite atsargumo priemones ir popierių pakeiskite sausu popieriumi.
Atsargumo priemonės naudojant popierių
Popieriaus įdėjimas
Ar naudojate tinkamą popierių?
Patikrinkite ar aparate esantis popierius yra tinkamas ir, jei reikia, pakeiskite tinkamu popieriumi.
Naudojamas popierius
Popieriaus įdėjimas
99L7-0AX