Avís

La informació que s'inclou en aquest document pot canviar sense avís previ.
CANON INC. NO CONCEDEIX CAP GARANTIA SOBRE AQUEST MANUAL, NI DE FORMA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA, EXCEPTE EL QUE S'ESTIPULA EN AQUEST CONTRACTE, INCLOSES LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, IDONEÏTAT PER A UN PROPÒSIT O ÚS DETERMINAT O CONTRA L'INCOMPLIMENT DELS DRETS DE PATENT. CANON INC. NO ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT DE CAP DANY DIRECTE, ACCIDENTAL O DERIVAT DE QUALSEVOL NATURALESA, NI DE LES PÈRDUES O DESPESES QUE SIGUIN CONSEQÜÈNCIA DE L'ÚS D'AQUEST MANUAL.

Si no podeu veure el manual en PDF, descarregueu Adobe Acrobat Reader des de la pàgina web d'Adobe Systems (https://get.adobe.com/reader/).
99L0-0EL