Canvi del mode de recepció de faxos i configuració de l'acció en rebre un fax

Podeu canviar el mode de recepció de la configuració per defecte.
Si s'activa [Fax/Tel (Canvi auto)] per determinar si la trucada entrant és un fax, també es poden configurar paràmetres com ara el temps de to.
Utilitzeu el tauler d'operacions per configurar els paràmetres. No podeu configurar els paràmetres a través de la IU remota des d'un ordinador.
1
Al tauler d'operacions, premeu [Fax] de la pantalla [Inici]. Pantalla [Inici]
2
Premeu [Mode RX:].
La pantalla [Mode de RX] es mostra a la pantalla.
3
Seleccioneu el mode de recepció.
Si utilitzeu un telèfon o la TELEPHONE 6 KIT opcional sense connectar-vos a l'equip
Seleccioneu [Automàtic]. S'utilitza només per als faxos.
Els faxos es reben automàticament.
Les trucades telefòniques entrants no es poden agafar.
Si connecteu un telèfon normal o un TELEPHONE 6 KIT
Si rebeu faxos automàticament
Seleccioneu [Fax/Tel (Canvi auto)]. Permet utilitzar tant el fax com el telèfon.
Els faxos es reben automàticament.
Si es rep una trucada telefònica, l'equip sona. Despengeu l'auricular per respondre la trucada.
Si rebeu faxos manualment
Seleccioneu [Manual]. Permet utilitzar tant el fax com el telèfon.
L'equip sona en rebre faxos i trucades telefòniques.
Si sentiu un to de fax quan despengeu l'auricular, rebeu el fax manualment. Recepció de faxos
També podeu configurar el paràmetre per rebre faxos automàticament després que l'equip hagi sonat una estona determinada. [Canviar a RX automàtica]
Si connecteu un contestador automàtic
Seleccioneu [Contestador]. Permet utilitzar tant el fax com el telèfon.
Els faxos es reben automàticament.
Quan es rebi una trucada telefònica, es pot utilitzar la funció de contestador automàtic per enregistrar missatges. Podeu agafar la trucada despenjant l'auricular abans que comenci l'enregistrament.
* Configureu el contestador automàtic perquè la funció d'enregistrament s'activi quan l'equip hagi sonat un o dos cops.
* Quan enregistreu el missatge, és recomanable que deixeu uns quatre segons de silenci o que el missatge no duri més de 20 segons.
4
Ajusteu el temps de to i l'acció en rebre un fax i premeu [Aplicar].
Establiu aquesta opció si es selecciona [Fax/Tel (Canvi auto)] per al mode de recepció. Si heu seleccionat un altre mode de recepció, aquest pas no és necessari.
[Temps inici so trucada]
Especifiqueu el temps per determinar si una trucada entrant és un fax o una trucada telefònica. L'equip no sona en aquest temps.
La recepció comença quan l'equip determina que la trucada és un fax.
[Temps so truc. entrant]
Especifiqueu el temps de to per a les trucades entrants quan es determina que la trucada no és un fax.
[Acció despr.so trucada]
Seleccioneu l'acció que cal fer quan no es despenja l'auricular mentre sona.
Seleccioneu [Finalitzar] per desconnectar la trucada o [Rebre] per rebre el fax.
Connexió d'un telèfon o del TELEPHONE 6 KIT opcional
Per obtenir més informació sobre la connexió d'un telèfon o el TELEPHONE 6 KIT opcional, feu servir el procediment per efectuar la connexió a la línia telefònica. Pas 4: Connexió a la línia telefònica
[Net Switch]
En funció del país, el [Net Switch] pot aparèixer com a mode d'RX. En aquest mode, l'equip distingeix entre la recepció de trucades telefòniques i de faxos. Per utilitzar aquest mode, us heu de subscriure a un servei de canvi de xarxa.
Heu de connectar prèviament l'equip a un telèfon extern o un kit d'auriculars opcional.
99L0-04R