Seguretat

Aquest equip és un dispositiu d'informació que utilitza funcions de comunicació i gestiona dades diverses. Per tant, és important proporcionar mesures per a la prevenció de l'accés no autoritzat quan l'equip s'utilitza en un entorn de xarxa i mesures contra els riscos de seguretat com l'enviament de dades per error i les filtracions d'informació.
Aquest equip està dotat de diverses funcions i paràmetres per reduir aquestes amenaces i vulnerabilitats. Configureu els paràmetres i utilitzeu-los adequadament segons l'entorn i les condicions d'ús perquè el funcionament de l'equip sigui més segur.
Creació d'un sistema de gestió
Utilitzeu un compte d'administrador per gestionar l'equip i configurar els paràmetres. Utilitzeu l'equip mitjançant un sistema on només un administrador o uns administradors específics coneguin l'ID i el PIN.
Configuració de l'ID de departament i del PIN per a l'administrador
Opcions de xarxa
L'aplicació dels paràmetres de seguretat de la xarxa en funció de l'entorn d'ús pot reduir l'amenaça d'accessos no autoritzats i d'escoltes.
Protecció de la xarxa
Gestió de l'estat d'ús
Quan utilitzeu la funció per enviar un fax o dades llegides, cal prendre mesures per evitar l'enviament de dades per error o la filtració d'informació. A més, l'ús d'un PIN i l'establiment de restriccions poden ajudar a prevenir l'ús no autoritzat de la llibreta d'adreces i la IU remota. La implementació de mesures que incloguin operacions conformes a l'estat d'ús de l'equip pot millorar la seguretat.
Evitar enviar dades per error i filtrar informació
Prevenció d'ús no autoritzat
99L0-064