Apareixen taques a la part inferior de les impressions

Solucioneu els problemes comprovant en l'ordre següent:
Esteu utilitzant el paper adequat?
Comproveu si el paper de l'equip es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper adequat, segons sigui necessari.
Paper admès
Càrrega de paper
Esteu imprimint a la vora del paper sense marges?
Aquest símptoma es pot produir quan el marge s'estableix a cap al controlador de la impressora. Per imprimir amb aquest equip, cal un marge de 5 mm (15 mm a la part superior i inferior i 10 mm als costats esquerre i dret).
A la pantalla [Preferències d'impressió] del controlador de la impressora, configureu les opcions següents per proporcionar un marge.
Pestanya [Acabat] [Configuració avançada] [Amplia la zona d'impressió i imprimeix] [Desactivat]
Heu netejat la unitat de fixació?
Aquests símptomes es poden produir quan la unitat de fixació està bruta. En aquest cas, netegeu la unitat de fixació. Neteja de la unitat de fixació
99L0-0AC