La vora de la pàgina no està impresa

Solucioneu els problemes comprovant en l'ordre següent:
Esteu utilitzant el paper adequat?
Comproveu si el paper de l'equip es pot utilitzar i substituïu-lo pel paper adequat, segons sigui necessari.
Paper admès
Càrrega de paper
Les guies de paper estan alineades correctament amb el paper?
Les guies de paper alineades però massa soltes o massa ajustades poden fer que una part de la pàgina no s'imprimeixi. Comproveu les guies de paper i alineeu-les amb l'amplada del paper. Càrrega de paper
Esteu imprimint a la vora del paper sense marges?
Aquest símptoma es pot produir quan el marge s'estableix a cap al controlador de la impressora. Per imprimir amb aquest equip, cal un marge de 5 mm (15 mm a la part superior i inferior i 10 mm als costats esquerre i dret).
A la pantalla [Preferències d'impressió] del controlador de la impressora, configureu les opcions següents per proporcionar un marge.
Pestanya [Acabat] [Configuració avançada] [Amplia la zona d'impressió i imprimeix] [Desactivat]
99L0-0AJ