הגדרת המזהה וקוד ה-PIN של מנהל המערכת

למכשיר יש מצב מנהל מערכת לצפייה ושינוי הגדרות חשובות.
כאשר מזהה מנהל מערכת וקוד ה-PIN של מנהל מערכת מוגדרים, רק משתמשים שיודעים את המידע יכולים להיכנס למצב מנהל מערכת.
כברירת מחדל, מזהה מנהל המערכת ו-PIN של מנהל המערכת אינם מוגדרים.
מצב מנהל המערכת מושבת, ומאפשר לכל אחד לראות ולשנות הגדרות חשובות. הגדר את מזהה מנהל המערכת ואת ה-PIN של מנהל המערכת כדי להגן על המידע, ואפשרו רק למנהלי מערכת מסוימים של מידע זה.
לקבלת פרטים על אופן שינוי והגדרת מזהה מנהל המערכת וקוד PIN של מנהל המערכת, עיין ב:
הגדרת מזהה המחלקה וה-PIN עבור המנהל
99L4-003