קביעת תצורת המכשיר עבור סביבת הרשת שלך

הגודל והתצורה של הרשת משתנים בהתאם לייעוד שלה. המכשיר מצויד במגוון טכנולוגיות כדי לתמוך בסביבות רבות.
הגדר את הגדרות המכשיר בהתאם לסביבת הרשת, לפי הצורך.

ראה גם

כדי לצמצם סכנה של גישה ללא מורשית ושל ציתות, מומלץ לקבוע את תצורת הגדרות האבטחה לפי סביבת הרשת.
הגנה על הרשת
שימוש במכשיר ברשת עם אימות IEEE 802.1X
בעת חיבור המכשיר לרשת המשתמשת באימות IEEE 802.1X, יש להגדיר את ההגדרות במכשיר כגון שיטת האימות המנוהלת על ידי שרת האימות. שימוש ב-IEEE 802.1X
99L4-01K