שליחת פקס ושימוש בטלפון

לפניך רשימה של בעיות שעלולות להתרחש בעת שליחת פקס ושימוש בטלפון. בדוק כיצד לפתור את הבעיה על סמך התסמין.

שאלות נפוצות לגבי תפעול

אני רוצה להעביר או לשמור פקס שהתקבל.
הגדר את ההגדרות כדי להעביר או לשמור פקסים שהתקבלו באופן אוטומטי במחשב, במכשיר פקס אחר או ביעד אחר.
העברה אוטומטית וגיבוי פקסים שהתקבלו
אני רוצה לשלוח פקס ממחשב.
ניתן לשלוח מסמך כפקס ממחשב באמצעות מנהל התקן פקס.
שליחת פקסים ממחשב (פקס מחשב)
99L4-0CU