לא מצליח למצוא את כתובת ה-IP של המכשיר

צפה בכתובת ה-IP באופן הבא:
דגם מסך מגע
צפייה בכתובת IPv4
 בלוח ההפעלה [Status Monitor]‏ [Network Information]‏ [IPv4]‏ צפה בהגדרה.
צפייה בכתובת IPv6
 בלוח ההפעלה [Status Monitor]‏ [Network Information]‏ [IPv6]‏ צפה בהגדרה.
דגם LCD 5 שורות
צפייה בכתובת IPv4
מסך [Home] בלוח ההפעלה  [Status Monitor]‏  [Network Information]‏  [IPv4]‏  צפה בהגדרה.
צפייה בכתובת IPv6
מסך [Home] בלוח ההפעלה  [Status Monitor]‏  [Network Information]‏  [IPv6]‏  צפה בהגדרה.
אם כתובת ה-IP מוצגת כ-"0.0.0.0"
כתובת IP מתאימה אינה מוגדרת. הגדר את כתבות ה-IP שוב.
הגדרת כתובות IPv4
הגדרת כתובות IPv6
99L4-0C9