חסימות נייר שמתרחשות שוב ושוב

פתור בעיות על ידי בדיקת הפריטים למטה.
האם יש שאריות נייר או חפצים זרים בתוך המכשיר?
הסירו כל שאריות נייר או חפצים זרים. חסימות נייר
האם אתה משתמש בנייר מתאים?
בדוק אם הנייר במכשיר שמיש, והחליפו אותו בנייר לפי הצורך.
נייר שמיש
טעינת נייר
האם הנייר נטען כהלכה?
אווררו היטב את הנייר בקבוצות קטנות כך שהן לא תידבקנה.
יישרו את הקצוות על ידי הקשה עם הנייר על משטח ישר כמה פעמים לפני טעינת הנייר. טעינת נייר
ודא שהנייר הנטען אינו חורג מקו מגבלת הטעינה ().
בדוק שמכווני הנייר אינם רופפים מדי או הדוקים מדי.
האם מתרחשות חסימות נייר בעת הדפסה על הצד האחורי של הנייר המודפס?
שטחו את קצוות הנייר כדי להסיר ביסודיות כל סלסול.
* בעת הדפסה על צד אחורי של נייר מודפס, ניתן להשתמש רק בנייר המודפס עם מכשיר זה. אל תשתמשו בנייר המודפס עם מדפסת אחרת או במכשיר רב-תכליתי, מכיוון שהדבר עלול לגרום לחסימות נייר או להזיק למכשיר.
האם זה קורה בעת הדפסה רציפה?
אם כן, הגדרה [Correct Paper Conveyance] ל-[On] עשויה להפחית את תדירות חסימות הנייר.
דגם מסך מגע
במסך [Home] של לוח ההפעלה  [Menu]‏  [Adjustment/Maintenance]‏  [Adjust Image Quality]‏  [Special Processing]‏  [Correct Paper Conveyance]‏  [On]
דגם LCD 5 שורות
[Home] מסך בלוח ההפעלה  [Menu]‏  [Adjustment/Maintenance]‏  [Adjust Image Quality]‏  [Special Processing]‏  [Correct Paper Conveyance]‏  [On]‏ 
* כאשר בוחרים [On], מהירות ההדפסה עשויה לרדת.
99L4-0A5