TELEPHONE 6 KIT

هنگام استفاده از تلفن صوتی با دستگاه *1، کیت اختیاری TELEPHONE 6 KIT را نصب کنید.
همچنین می‌توانید از گوشی برای ارسال و دریافت فاکس به‌صورت دستی استفاده کنید.
برای اطلاع از نحوه نصب TELEPHONE 6 KIT، به "راهنمای تنظیم" مراجعه کنید. دفترچه‌های راهنمای دستگاه
‎‏*1 باید دستگاه را به خط تلفن وصل کنید.
99L3-002