مدیریت دستگاه

این بخش عملکردهای مدیریتی را که برای کار کردن با دستگاه لازم است شرح می‌دهد.
نظارت بر وضعیت کارکرد و استفاده از دستگاه، و پیکربندی تنظیمات
تنظیم تاریخ و زمان
تاریخ و زمان را برای دستگاه تنظیم کنید. تاریخ و زمان به عنوان مرجع عملکردهایی استفاده می‌شود که از اطلاعات زمان و تاریخ استفاده می‌کنند، بنابراین باید به‌طور دقیق تنظیم شوند.
تنظیم تاریخ و زمان
بررسی وضعیت کارکرد و تغییر تنظیمات Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
می‌توانید با استفاده از مرورگر وب روی رایانه، وضعیت کارکرد دستگاه را بررسی کنید، تنظیمات دستگاه را تغییر دهید و در دفترچه آدرس، مقصدها را ثبت کنید. شما می‌توانید دستگاه را از راه دور مدیریت کنید و به‌صورت مؤثر تنظیمات و ثبت زمان‌بر را روی رایانه خود انجام دهید.
(Remote UI) مدیریت دستگاه از طریق رایانه
نظارت بر استفاده (پنل عملیات)
می‌توانید از پنل عملیات دستگاه برای بررسی تعداد کل صفحات چاپ شده و نتایج ارتباط چاپ، تنظیمات و دیگر گزارش‌ها و فهرست‌ها استفاده کنید.
نظارت بر میزان مصرف
مدیریت سرورها، داده‌های مختلف و میان‌افزار
مدیریت دفترچه آدرس
برای پشتیبان‌گیری منظم از دفترچه آدرس، می‌توانید از عملکردهای وارد کردن و صادر کردن استفاده کنید. علاوه بر این، برای صرفه‌جویی در وقت هنگام ثبت کردن مقصدها و پیکربندی تنظیمات، می‌توانید دفترچه آدرس را با دیگر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید.
وارد و صادر کردن دفترچه آدرس (‏مدل صفحه لمسی)
به‌روزرسانی میان‌افزار
برای افزودن عملکردهای جدید به دستگاه و برطرف کردن اشکالات، میان‌افزار را به‌روزرسانی کنید. با به‌روزرسانی به جدیدترین میان‌افزار، می‌توانید از این دستگاه با عملیاتی پایدار‌تر و راحت‌تر استفاده کنید.
به‌روزرسانی میان‌افزار (‏مدل صفحه لمسی)
به‌روزرسانی میان‌افزار (‏5 مدل LCD خط)
مقداردهی اولیه تنظیمات و داده‌ها
هنگام تعویض یا دور انداختن دستگاه، می‌توانید تمام تنظیمات و داده‌ها را مقداردهی اولیه کنید. مقداردهی اولیه دستگاه، جلوی دسترسی به اطلاعات محرمانه و استفاده غیرمجاز از دستگاه توسط اشخاص ثالث را می‌گیرد.
مقداردهی اولیه تنظیمات و داده‌ها

همچنین رجوع کنید به

برای دیدن تنظیمات لازم جهت کار کردن با دستگاه، از جمله تنظیمات شبکه و تنظیمات فاکس، به موارد زیر مراجعه کنید:
تنظیم کردن
99L3-076