آماده‌سازی برای چاپ از رایانه

درایور چاپگر را روی رایانه‌ای که برای چاپ استفاده می‌شود نصب کنید. نصب نرم‌افزارها و درایورها در رایانه
استفاده از سرور چاپ در Windows
برای نصب درایور چاپگر، از یک سرور چاپ استفاده کنید.
روی چاپگر به اشتراک گذاشته شده در سرور چاپ دو بار کلیک کنید، و برای نصب درایور چاپگر از دستورالعمل‌های روی صفحه پیروی کنید. نمایش چاپگر به اشتراک گذاشته‌ شده در سرور چاپ
تغییر نوع و شماره درگاه (Windows)
اگر دستگاه طوری پیکربندی شده باشد که از LPD یا RAW استفاده نکند، یا اگر شماره درگاه تغییر کرده باشد، ممکن است نیاز باشد تنظیمات رایانه نیز تغییر کند. تغییر نوع و شماره درگاه
در صورتی که پس از نصب درایور چاپگر آدرس IP دستگاه تغییر کند
در Windows، اقدام لازم به درگاهی که استفاده می‌کنید بستگی دارد.
در صورتی که از درگاه MFNP استفاده می‌کنید، تا زمانی که دستگاه و رایانه متعلق به یک شبکه فرعی باشند، اتصال حفظ می‌شود و نیازی نیست اقدامی روی رایانه صورت بگیرد.
در صورتی که از درگاه TCP/IP استاندارد استفاده می‌کنید، لازم است یک درگاه جدید اضافه کنید. افزودن یک درگاه
اگر نمی‌دانید از چه درگاهی استفاده شده است، به بخش زیر رجوع کنید:
مشاهده درگاه چاپگر
در macOS، باید دستگاه را مجدداً روی Mac ثبت کنید. برای مشاهده جزئیات مربوط به ثبت دستگاه، به دفترچه راهنمای درایور در سایت دفترچه راهنمای آنلاین رجوع کنید.
https://oip.manual.canon/
* اگر از یک DHCP جهت دریافت خودکار آدرس IP دستگاه استفاده می‌کنید، ممکن است آدرس IP به‌صورت خودکار تغییر کند.
99L3-03U