Οθόνη [Ρυθμίσεις έντασης] (Μοντέλο Οθόνης Αφής)

Μπορείτε να ορίσετε αν θα εκπέμπει η συσκευή ήχους που θα σας ειδοποιούν για λειτουργίες και καταστάσεις.
Όταν πατάτε [Μενού] στην οθόνη [Αρχική]  [Προτιμήσεις]  [Ρυθμίσεις έντασης], εμφανίζεται η οθόνη [Ρυθμίσεις έντασης].
[Ήχος Κλήσης], [Ήχος Τέλους ΑΠ], [Ήχος Τέλους ΛΨ], [Ήχος Τέλους Σάρωσης]
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου εισερχόμενου φαξ και των ήχων που σας ειδοποιούν για την επιτυχημένη αποστολή και λήψη φαξ, και για την επιτυχημένη σάρωση πρωτοτύπων.
[Ήχος Πλήκτρων]
Ορίστε αν θα εκπέμπεται ήχος, όταν πατάτε τα πλήκτρα και τα κουμπιά του πίνακα λειτουργίας.
[Ήχος Λάθους Ενέργειας]
Ορίστε αν θα εκπέμπεται ήχος, όταν πατάτε ένα μη έγκυρο πλήκτρο, όπως όταν εισάγετε μια τιμή εκτός του εύρους ρύθμισης.
[Ήχος Έλλειψης Αναλώσιμων]
Ορίστε αν θα εκπέμπεται ήχος, όταν πλησιάζει το τέλος της διάρκειας ζωής της κασέτας γραφίτη.
[Ήχος Προειδοποίησης]
Ορίστε αν θα εκπέμπεται ήχος, όταν υπάρχει εμπλοκή χαρτιού ή κάποια άλλη δυσλειτουργία στη συσκευή.
[Ήχος Τέλους Εργασίας]
Ορίστε αν θα εκπέμπεται ήχος, όταν ολοκληρώνεται η λειτουργία αντιγραφής, σάρωσης ή κάποια άλλη λειτουργία στη συσκευή.
[Ειδοποίηση Εξοικονόμησης Ενέργειας]
Ορίστε αν θα εκπέμπεται ήχος, όταν η συσκευή εισέρχεται ή εξέρχεται από κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
[Τόνος Ανίχνευσης Πρωτοτύπου σε Τροφοδότη]
Ορίστε αν θα εκπέμπεται ήχος, όταν η συσκευή ανιχνεύει πρωτότυπο που έχει τοποθετηθεί στον τροφοδότη.
99JY-03L