Ακύρωση αποστολής φαξ

Μπορείτε να ακυρώσετε την αποστολή ενός φαξ, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
Πατήστε [Άκυρο] [Ναι].
Εάν δεν εμφανίζεται η παραπάνω οθόνη, πατήστε  στον πίνακα λειτουργίας και, στη συνέχεια, πατήστε [Ναι].
Εάν εμφανίζεται μια οθόνη με τη λίστα εργασιών, επιλέξτε την εργασία που θέλετε να ακυρώσετε και πατήστε [Ναι].
99JY-056