Αντικατάσταση αναλώσιμων

Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα για τα αναλώσιμα στην οθόνη του πίνακα λειτουργίας ή στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) ή αν η ποιότητα εκτύπωσης υποβαθμιστεί, αντικαταστήστε τα αναλώσιμα.
Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα ποσότητα αναλωσίμων που απομένει στον πίνακα λειτουργία και στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Για τα ονόματα των στοιχείων αναλωσίμων και τον αριθμό των φύλλων που μπορούν να εκτυπωθούν, ανατρέξτε στη λίστα αναλωσίμων.
99JY-09S