Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό του χαρτιού

Για να αποτρέψετε τις εμπλοκές χαρτιού και να εξασφαλίσετε καλές εκτυπώσεις, πρέπει να λάβετε μέτρα για τον χειρισμό και την αποθήκευση του χαρτιού.
Για να διατηρηθεί η ποιότητα του εκτυπωμένου χαρτιού, να είστε προσεκτικοί κατά την αποθήκευση και τη συγκόλληση του χαρτιού.

Χειρισμός και αποθήκευση χαρτιού

Εγκλιματισμός του χαρτιού στο περιβάλλον χρήσης
Πριν να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, φροντίστε να εγκλιματιστεί πλήρως το χαρτί στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται η συσκευή. Εάν χρησιμοποιήσετε αμέσως ένα αποθηκευμένο χαρτί σε έναν χώρο με διαφορετική θερμοκρασία ή υγρασία μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές χαρτιού ή σφάλματα εκτύπωσης.
Αποθήκευση χαρτιού πριν από τη χρήση
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το χαρτί όσο το δυνατόν συντομότερα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Το χαρτί που δεν χρησιμοποιήθηκε πρέπει να τοποθετείται στην αρχική συσκευασία του και να αποθηκεύεται σε επίπεδη επιφάνεια.
Για να προστατεύσετε το χαρτί από την υγρασία ή την ξηρότητα, κρατήστε το χαρτί στη συσκευασία του μέχρι τη χρήση.
Μην αποθηκεύετε το χαρτί με τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχει περίπτωση να καμπυλωθεί ή να διπλωθεί.
Μην αποθηκεύετε το χαρτί κατακόρυφα και μην στοιβάζετε μεγάλες ποσότητες χαρτιού.
Μην αποθηκεύετε το χαρτί σε χώρο με άμεσο ηλιακό φως ή σε μέρος με υψηλή υγρασία, ξηρότητα ή εξαιρετικά διαφορετική θερμοκρασία ή υγρασία από το περιβάλλον χρήσης.

Αποθήκευση και συγκόλληση εκτυπωμένου χαρτιού

Αποθήκευση χαρτιού
Αποθηκεύετε το χαρτί σε επίπεδη επιφάνεια.
Μην το αποθηκεύετε μαζί με υλικά από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), όπως οι διαφανείς φάκελοι. Ο γραφίτης μπορεί να λιώσει, με αποτέλεσμα να κολλήσει το χαρτί στο υλικό PVC.
Μην αποθηκεύετε το χαρτί διπλωμένο ή τσαλακωμένο. Ο γραφίτης μπορεί να ξεφλουδίσει.
Μην αποθηκεύετε το χαρτί σε χώρο με υψηλή θερμοκρασία.
Όταν πρόκειται να αποθηκεύσετε το χαρτί για μεγάλο χρονικό διάστημα (δύο ή και παραπάνω χρόνια), τοποθετήστε το σε ντοσιέ ή παρόμοιο αντικείμενο.
Η αποθήκευση του χαρτιού για μεγάλη χρονική περίοδο μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό του χαρτιού με αποτέλεσμα των αποχρωματισμό των τυπωμένων εικόνων.
Προφυλάξεις κατά τη συγκόλληση εκτυπωμένου χαρτιού
Να χρησιμοποιείτε πάντα μη διαλυτές κόλλες.
Προτού χρησιμοποιήσετε την κόλλα, δοκιμάστε την πρώτα σε χαρτί που δεν χρειάζεστε.
Αφήστε το συγκολλημένο χαρτί να στεγνώσει εντελώς, προτού το στοιβάξετε.
99JY-00F