Δημιουργία κλειδιού και πιστοποιητικού

Δημιουργήστε το κλειδί και το πιστοποιητικό που απαιτούνται για κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS στη συσκευή. Ένα αυτόματα υπογεγραμμένο πιστοποιητικό χρησιμοποιείται για το κλειδί αυτόματης δημιουργίας.
Για τον αλγόριθμο των κλειδιών και των πιστοποιητικών που μπορούν να δημιουργηθούν σε αυτήν τη συσκευή, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του κλειδιού αυτόματης δημιουργίας και του αυτόματα υπογεγραμμένου πιστοποιητικού. Κλειδιά και πιστοποιητικά
Δημιουργήστε ένα κλειδί και ένα πιστοποιητικό χρησιμοποιώντας το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα λειτουργίας για να δημιουργήσετε κλειδί και πιστοποιητικό.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στις επιλογές [Device Management] [Key and Certificate Settings] [Generate Key].
Εμφανίζεται η οθόνη [Generate Key].
4
Επιλέξτε [Network Communication] και κάντε κλικ στο [OK].
Εμφανίζεται η οθόνη [Generate Network Communication Key].
5
Στην περιοχή [Key Settings], εισαγάγετε το όνομα του κλειδιού και επιλέξτε τον αλγόριθμο της υπογραφής και του κλειδιού.
Εισαγάγετε το όνομα κλειδιού χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte.
Για τον αλγόριθμο του κλειδιού, επιλέξτε [RSA] ή [ECDSA] και επιλέξτε το μήκος του κλειδιού από το αναπτυσσόμενο μενού. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος του κλειδιού τόσο καλύτερη είναι η ασφάλεια, αλλά επιβραδύνεται η διαδικασία της επικοινωνίας.
6
Στην περιοχή [Certificate Settings], ορίστε τα στοιχεία του πιστοποιητικού.
[Validity Start Date (YYYY/MM/DD)]/[Validity End Date (YYYY/MM/DD)]
Εισαγάγετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης για την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού.
[Country/Region]
Επιλέξτε [Select Country/Region] και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή από το αναπτυσσόμενο μενού, ή επιλέξτε [Enter Internet Country Code] και εισαγάγετε τον κωδικό της χώρας.
[State]/[City]/[Organization]/[Organization Unit]
Εισαγάγετε τα στοιχεία όπως απαιτούνται, χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte.
[Common Name]
Εισαγάγετε το όνομα του θέματος του πιστοποιητικού όπως απαιτείται, χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte. Αυτό αντιστοιχεί στο κοινό όνομα (CN).
7
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
Το κλειδί και το πιστοποιητικό που δημιουργούνται προστίθενται στην περιοχή [Registered Key and Certificate] της οθόνης [Key and Certificate Settings].
8
Αποσυνδεθείτε από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Προβολή και επαλήθευση λεπτομερών πληροφοριών του πιστοποιητικού που δημιουργήθηκε
Όταν κάνετε κλικ στο όνομα κλειδιού (ή στο εικονίδιο του πιστοποιητικού) στην περιοχή [Registered Key and Certificate] της οθόνης [Key and Certificate Settings], εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του πιστοποιητικού.
Στην οθόνη λεπτομερειών πιστοποιητικού, κάντε κλικ στο [Verify Certificate] για να επαληθεύσετε ότι το πιστοποιητικό είναι έγκυρο.
Όταν δεν δυνατή η διαγραφή κλειδιού και πιστοποιητικού
Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα κλειδί και πιστοποιητικό που χρησιμοποιούνται. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία που χρησιμοποιείται ή διαγράψτε τα αφού περάσετε σε άλλο κλειδί και το πιστοποιητικό.
99JY-06F