Χρήση διακομιστή μεσολάβησης

Η χρήση διακομιστή μεσολάβησης για τη σύνδεση σε δίκτυο δεν διευκολύνει απλώς τη διαχείριση των επικοινωνιών με τα εξωτερικά δίκτυα, αλλά εμποδίζει επίσης τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και ενισχύει την προστασία από ιούς για αυξημένη ασφάλεια.
Διαμορφώστε αυτές τις ρυθμίσεις με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα λειτουργίας για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Προετοιμάστε τις πληροφορίες για τη διεύθυνση, τον αριθμό θύρας και τον έλεγχο ταυτότητας του διακομιστή μεσολάβησης.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στις επιλογές [Network Settings] [Proxy Settings] [Edit].
Εμφανίζεται η οθόνη [Edit Proxy Settings].
4
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use Proxy].
5
Εισαγάγετε τη διεύθυνση και τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης.
Στην περιοχή [HTTP Proxy Server Address], εισαγάγετε τη διεύθυνση IP και το όνομα κεντρικού υπολογιστή.
Στην περιοχή [HTTP Proxy Server Port Number], εισαγάγετε τον αριθμό θύρας.
6
Ορίστε τις ισχύουσες πληροφορίες για το εύρος και τον έλεγχο ταυτότητας, σύμφωνα με το περιβάλλον χρήσης.
Όταν χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης που έχει καθοριστεί και για την επικοινωνία με συσκευές στον ίδιο τομέα
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use Proxy within Same Domain].
Όταν απαιτείται έλεγχος ταυτότητας για τη σύνδεση με διακομιστή μεσολάβησης
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use Proxy Authentication] και εισαγάγετε το όνομα χρήστη που θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ταυτότητας, χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte.
Για να ορίσετε ένα συνθηματικό για χρήση με τον έλεγχο ταυτότητας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Set/Change Password] και εισαγάγετε το συνθηματικό, χρησιμοποιώντας αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ενός byte.
7
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.
8
Αποσυνδεθείτε από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
99JY-069