Περιορισμός χρήσης από φορητή συσκευή

Η συσκευή υποστηρίζει την προσθήκη Mopria®, η οποία υποστηρίζεται από διάφορους κατασκευαστές. Η προσθήκη
Mopria® επιτρέπει την εκτύπωση από οποιαδήποτε εφαρμογή, όπως ένα smartphone, ή από μια συσκευή που διαθέτει Chrome OS, χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση μιας αποκλειστικής προσθήκης της Canon.
Η εκτύπωση από φορητή συσκευή μπορεί να είναι εύκολη και βολική, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε διαρροή πληροφοριών. Μπορείτε επίσης να απαγορεύσετε τη χρήση του Mopria®.
Διαμορφώστε αυτήν τη ρύθμιση χρησιμοποιώντας το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα λειτουργίας για να διαμορφώσετε τη ρύθμιση.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στις επιλογές [Network Settings] [Mopria Settings] [Edit].
Εμφανίζεται η οθόνη [Edit Mopria Settings].
4
Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου [Use Mopria] και κάντε κλικ στο [OK].
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.
5
Αποσυνδεθείτε από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση του Mopria®, είναι ενεργοποιημένες και οι ακόλουθες ρυθμίσεις δικτύου:
99JY-072