Στοιχεία μενού ρυθμίσεων

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα στο μενού ρυθμίσεων που εμφανίζεται, όταν πατάτε [Μενού] στην οθόνη [Αρχική] του πίνακα λειτουργίας.
Από το μενού ρυθμίσεων μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις, σύμφωνα με το περιβάλλον λειτουργίας ή με τη χρήση της συσκευής.
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή για την προβολή ή την αλλαγή κάποιων ρυθμίσεων. Έχετε επίσης υπόψη ότι ίσως χρειαστεί επανεκκίνηση της συσκευής, για να τεθούν σε ισχύ οι αλλαγμένες ρυθμίσεις.

Δείτε επίσης

Εάν εμφανιστεί μια οθόνη σύνδεσης
Εάν έχει οριστεί αναγνωριστικό υπεύθυνου συστήματος, ίσως να εμφανιστεί μια οθόνη σύνδεσης όταν επιλέγονται κάποια στοιχεία. Αφού εισαγάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες και ελεγχθεί η ταυτότητα της σύνδεσης, μπορείτε να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις.
Σύνδεση στη συσκευή
Εάν πρέπει να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής
Μετά την αλλαγή των ρυθμίσεων, επανεκκινήστε τη συσκευή.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Ρυθμίσεις που δεν περιλαμβάνονται στα μενού
Τα στοιχεία των ρυθμίσεων χαρτιού εμφανίζονται όταν πατάτε [Ρυθμίσεις Χαρτιού] στην [Αρχική] οθόνη.
Καθορισμός μεγέθους και τύπου χαρτιού
Διαμόρφωση ρυθμίσεων από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τα στοιχεία του μενού ρυθμίσεων από έναν υπολογιστή μέσω του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), καθορίστε τις ρυθμίσεις από την περιοχή [Settings/Registration] της σελίδας πύλης.
Τα στοιχεία που μπορείτε να καθορίσετε στην περιοχή [Settings/Registration] του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) είναι σχεδόν ίδια με εκείνα του μενού ρυθμίσεων του πίνακα λειτουργίας, αλλά υπάρχουν και στοιχεία που μπορείτε να καθορίσετε μόνο από τον πίνακα λειτουργίας ή μόνο από το Remote UI. Έχετε επίσης υπόψη ότι κάποια από τα ονόματα των στοιχείων είναι διαφορετικά στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Διαχείριση της συσκευής από υπολογιστή (Remote UI)
Έλεγχος των ρυθμίσεων
Μπορείτε να ελέγξετε μια λίστα με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, αν τις εκτυπώσετε.
Εκτύπωση και προβολή αναφορών και λιστών
99JY-07U