Καθορισμός Διευθύνσεων IPv6

Σε περιβάλλον IPv6, μπορείτε να ορίσετε τις παρακάτω διευθύνσεις IPv6 και να τις χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα.
Διεύθυνση τοπικής σύνδεσης
Διεύθυνση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο εντός της ίδιας σύνδεσης. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επικοινωνία με άλλες συσκευές πέρα από τον δρομολογητή.
Η διεύθυνση τοπικής σύνδεσης ορίζεται αυτόματα, όταν ενεργοποιείται η χρήση διευθύνσεων IPv6.
Διεύθυνση χωρίς έλεγχο κατάστασης
Διεύθυνση που δημιουργείται αυτόματα από το πρόθεμα δικτύου που παρέχει ο δρομολογητής και τη διεύθυνση MAC της συσκευής.
Αυτή η διεύθυνση απορρίπτεται όταν γίνεται επανεκκίνηση ή την ενεργοποίηση της συσκευής.
Μη αυτόματη διεύθυνση
Διεύθυνση που εισάγεται με μη αυτόματο τρόπο με τον καθορισμό της διεύθυνσης IP, του μήκους προθέματος και της διεύθυνσης του προεπιλεγμένου δρομολογητή.
Διεύθυνση με έλεγχο κατάστασης
Διεύθυνση που λαμβάνεται από ένα διακομιστή DHCP με χρήση του DHCPv6.
Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος διαμόρφωσης των ρυθμίσεων με χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) από έναν υπολογιστή.
Στον πίνακα λειτουργίας, επιλέξτε [Μενού] στην [Αρχική] οθόνη και κατόπιν επιλέξτε [Προτιμήσεις], για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα λειτουργίας για να διαμορφώσετε κάποιες από τις ρυθμίσεις. [Ρυθμίσεις IPv6]
Απαιτούνται δικαιώματα διαχειριστή. Η συσκευή πρέπει να επανεκκινηθεί για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.
Απαιτούμενες προετοιμασίες
Ορίστε μια διεύθυνση IPv4 στη συσκευή. Καθορισμός διευθύνσεων IPv4
Σε περιβάλλον IPv6, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία για σάρωση πρωτοτύπων και αποθήκευση των δεδομένων σε υπολογιστή.
1
Συνδεθείτε στο Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας) σε κατάσταση υπεύθυνου συστήματος. Εκκίνηση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
2
Στη σελίδα πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας), κάντε κλικ στην επιλογή [Settings/Registration]. Σελίδα Πύλης του Remote UI (Απομακρυσμένου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη)
3
Κάντε κλικ στις επιλογές [Network Settings] [IPv6 Settings] [Edit].
Εμφανίζεται η οθόνη [Edit IPv6 Settings].
4
Στο [IP Address Settings], επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use IPv6].
5
Ορίστε τη διεύθυνση IPv6 που θα χρησιμοποιηθεί.
Όταν χρησιμοποιείται διεύθυνση χωρίς έλεγχο κατάστασης
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use Stateless Address].
Όταν χρησιμοποιείται μη αυτόματη διεύθυνση
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use Manual Address] και εισαγάγετε τη διεύθυνση IP, το μήκος προθέματος και τη διεύθυνση του προεπιλεγμένου δρομολογητή.
* Δεν μπορείτε να εισαγάγετε διεύθυνση πολλαπλών εκπομπών (διεύθυνση που ξεκινά με «ff»).
Όταν χρησιμοποιείται διεύθυνση με έλεγχο κατάστασης
Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Use DHCPv6].
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [OK].
7
Επανεκκινήστε τη συσκευή. Επανεκκίνηση της συσκευής
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται.
Πραγματοποιήστε δοκιμή σύνδεσης για να ελέγξετε αν η διεύθυνση IPv6 έχει διαμορφωθεί σωστά. Έλεγχος της κατάστασης και των ρυθμίσεων δικτύου
Εάν η διεύθυνση IP αλλάξει μετά την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή
Πρέπει να προσθέσετε μια νέα θύρα. Προσθήκη θύρας
99JY-01J