Έλεγχος των στοιχείων που μπορούν να διαμορφωθούν στη συσκευή και οι ρυθμίσεις τους

Μπορείτε να εκτυπώσετε τη λίστα δεδομένων χρήστη και τη λίστα δεδομένων υπεύθυνου συστήματος, για να ελέγξετε τα στοιχεία που μπορούν να διαμορφωθούν στη συσκευή και τις ρυθμίσεις τους.
Εκτύπωση και προβολή αναφορών και λιστών
Λίστα Δεδομένων Χρήστη
Εμφανίζει τις ρυθμίσεις που δεν απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή.
Λίστα δεδομένων υπεύθυνου συστήματος
Εμφανίζει τις ρυθμίσεις που απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή.
99JY-0E7