Δεν είναι δυνατή η σύνδεση σε κοινόχρηστο εκτυπωτή

Ελέγξτε αν εμφανίζεται κοινόχρηστος εκτυπωτής στον υπολογιστή δικτύου. Εμφάνιση κοινόχρηστου εκτυπωτή στον διακομιστή εκτυπώσεων
Εάν δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου ή του διακομιστή εκτύπωσης.
99JY-0C8