Εμπλοκές χαρτιού που συμβαίνει επανειλημμένα

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα παρακάτω στοιχεία.
Υπάρχουν κομμάτια χαρτιού ή ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή;
Αφαιρέστε τυχόν κομμάτια χαρτιού ή ξένα αντικείμενα. Εμπλοκές χαρτιού
Χρησιμοποιείτε κατάλληλο χαρτί;
Ελέγξτε αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το χαρτί της συσκευής και αντικαταστήστε το με το κατάλληλο χαρτί, όπως απαιτείται.
Χαρτί που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Τοποθέτηση χαρτιού
Έχει τοποθετηθεί σωστά το χαρτί;
Ξεφυλλίστε προσεκτικά το χαρτί σε μικρές στοίβες, έτσι ώστε τα φύλλα χαρτιού να μην κολλάνε μεταξύ τους.
Ευθυγραμμίστε τα άκρα, χτυπώντας το χαρτί σε μια επίπεδη επιφάνεια μερικές φορές, πριν να τοποθετήστε το χαρτί. Τοποθέτηση χαρτιού
Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που έχει φορτωθεί δεν υπερβαίνει τη γραμμή ορίου τοποθέτησης ().
Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί χαρτιού δεν είναι υπερβολικά χαλαροί ούτε υπερβολικά σφιχτοί.
Οι εμπλοκές χαρτιού προκύπτουν όταν γίνεται εκτύπωση στην πίσω όψη εκτυπωμένου χαρτιού;
Ισιώστε τις άκρες του χαρτιού, ώστε να μην υπάρχουν καμπυλώσεις.
* Όταν γίνεται εκτύπωση στην πίσω όψη του εκτυπωμένου χαρτιού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το χαρτί που εκτυπώθηκε σε αυτή τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε χαρτί που εκτυπώθηκε σε άλλον εκτυπωτή ή σε πολυμηχάνημα, γιατί μπορεί να προκληθούν εμπλοκές χαρτιού ή να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
Μήπως αυτό συμβαίνει κατά τη συνεχή εκτύπωση;
Εάν ναι, η ρύθμιση της επιλογής [Διόρθ. μεταφοράς χαρτιού] σε [On] ίσως να περιορίσει τη συχνότητα εμφάνισης εμπλοκών χαρτιού.
Μοντέλο Οθόνης Αφής
Στην οθόνη [Αρχική] του πίνακα λειτουργίας  [Μενού]  [Ρύθμιση/Συντήρηση]  [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας]  [Ειδική Επεξεργασία]  [Διόρθ. μεταφοράς χαρτιού]  [On]
Μοντέλο LCD 5 γραμμών
Οθόνη [Αρχική] στον πίνακα λειτουργίας  [Μενού]  [Ρύθμιση/Συντήρηση]  [Ρύθμιση ποιότητας εικόνας]  [Ειδική Επεξεργασία]  [Διόρθ. μεταφοράς χαρτιού]  [On] 
* Όταν επιλέγετε [On], η ταχύτητα εκτύπωσης ίσως να είναι πιο αργή.
99JY-0A5