Χαρτί και προβλήματα τροφοδοσίας χαρτιού

Δείτε πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, με βάση το σύμπτωμα.
99JY-0AW