Δεν είναι δυνατή η σάρωση του εκτυπωμένου γραμμοκώδικα

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα στοιχεία με την εξής σειρά:
Χρησιμοποιείτε πολύ μικρό γραμμοκώδικα ή γραμμοκώδικα με γραμμές μεγάλου πάχους;
Μεγεθύνετε τον γραμμοκώδικα.
Εάν οι γραμμές του γραμμοκώδικα είναι κατακόρυφες προς την κατεύθυνση εξόδου της τροφοδοσίας, περιστρέψτε την εικόνα κατά 90° ώστε οι γραμμές να είναι παράλληλες.
Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση ρύθμισης γραμμοκώδικα
Εάν ρυθμίσετε την επιλογή [Barcode Adjustment Mode] σε [Mode 1] στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί. Εάν δεν υπάρξει βελτίωση, επιλέξτε [Mode 2] και στη συνέχεια [Mode 3] με τη σειρά.
Καθορίστε τις παρακάτω ρυθμίσεις στην οθόνη [Προτιμήσεις εκτύπωσης] του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
Καρτέλα [Finishing]  [Advanced Settings]  [Barcode Adjustment Mode] επιλέξτε την κατάσταση
* Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, η πυκνότητα εκτύπωσης μπορεί να μειωθεί.
Εάν δεν υπάρχει αποτέλεσμα με τον ορισμό της ρύθμισης [Barcode Adjustment Mode] σε [Mode 3], η αλλαγή της τιμής για την [Πυκνότητα Εκτυπωτή] ίσως να επιλύσει το πρόβλημα.[Πυκνότητα Εκτυπωτή]
99JY-0AU