Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση (σύνδεση USB)

Αντιμετωπίστε το πρόβλημα ελέγχοντας τα παρακάτω στοιχεία.
Ελέγξτε το καλώδιο USB.
Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB μεγάλου μήκους, αντικαταστήστε το με ένα καλώδιο USB μικρότερου μήκους.
Εάν και πάλι δεν μπορείτε να εκτυπώσετε με το καλώδιο USB μικρότερου μήκος, ενδέχεται να έχει βλάβη το καλώδιο. Αντικαταστήστε το με ένα νέο καλώδιο USB και δοκιμάστε να εκτυπώσετε.
Χρησιμοποιείτε διανομέας USB;
Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε άλλη θύρα USB.
Συνδέστε το καλώδιο USB σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή.
Έχει διαμορφωθεί σωστά η θύρα εκτυπωτή του υπολογιστή; (Windows)
Εάν δεν έχει διαμορφωθεί σωστά η θύρα εκτυπωτή ή αν δεν υπάρχει διαθέσιμη θύρα, εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή. Μετά την επανεγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, η σωστή θύρα διαμορφώνεται αυτόματα. Προβολή της θύρας εκτυπωτή
Για λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του προγράμματος οδήγησης στη διαδικτυακή τοποθεσία εγχειριδίων.
https://oip.manual.canon/
Έχει ενεργοποιηθεί η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή; (Windows)
Ενεργοποιήστε την αμφίδρομη επικοινωνία, αν δεν είναι ενεργοποιημένη, και επανεκκινήστε τον υπολογιστή και τη συσκευή. Προβολή αμφίδρομης επικοινωνίας
Μήπως κάποια ρύθμιση δεν επιτρέπει στη συσκευή να δημιουργήσει σύνδεση USB με τον υπολογιστή;
Εάν δεν επιτρέπεται η χρήση της θύρας USB για σύνδεση υπολογιστή στην πίσω πλευρά της συσκευής, ακυρώστε αυτήν τη ρύθμιση. Αποτροπή σύνδεσης σε υπολογιστή μέσω θύρας USB
Χρησιμοποιείτε λογισμικό που παραμένει;
Εάν χρησιμοποιείτε λογισμικό που παραμένει, όπως ένα λογισμικό ασφαλείας, απενεργοποιήστε το και κατόπιν δοκιμάστε να εκτυπώσετε.
Μπορείτε να εκτυπώσετε μέσω σύνδεσης USB από άλλον υπολογιστή;
Εάν δεν μπορείτε να εκτυπώσετε από κάποιον άλλο υπολογιστή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή την τεχνική υπηρεσία. Εάν το πρόβλημα παραμένει
99JY-0CJ