Registracija skupin v imeniku (nadzorna plošča) (Model z zaslonom s senzorji)

Skupino več prejemnikov lahko registrirate v imenik z nadzorno ploščo.
Za skupino lahko registrirate samo prejemnike iste vrste.
Zahtevana priprava
Registrirajte prejemnike, ki jih želite dodati skupini v imenik naprave. Registracija prejemnikov v imeniku (nadzorna plošča) (Model z zaslonom s senzorji)
1
Na nadzorni plošči pritisnite [Imenik] na zaslonu [Domov]. Zaslon [Domov]
2
Pritisnite [Reg. prej.].
Prikaže se zaslon [Registrirano kot].
Če je prikazan zaslon [PIN imenika], vnesite PIN in pritisnite [Uporabi].
Izberite kazalo na vrhu zaslona imenika, da filtrirate in prikažete prejemnike.
3
Pritisnite [Kodno izb.] ali [Hitro izbiranje] in nato še [Skupina].
Prikaže se zaslon [Skupina].
Če je izbrana možnost [Kodno izbiranje], se neregistrirane številke kodnega izbiranja samodejno nastavijo in prikaže se zaslon [Skupina].
Če je izbrana možnost [Hitro izbiranje], izberite številko za registracijo.
To številko lahko pozneje spremenite.
4
Pritisnite [Ime:] in vnesite ime, nato pa pritisnite [Uporabi].
Prejemnika lahko registrirate brez vnosa njegovega imena. Če pa vnesete ime prejemnika, ga lahko poiščete tako, da pri določanju cilja vnesete njegovi začetnici.
5
Pritisnite [Number of Destinations].
6
Pritisnite [Dodaj] in izberite cilje, ki jih želite dodati v skupino.
Ta korak ponovite, če želite dodati več ciljev.
7
Preverite, ali so prejemniki, ki jih želite dodati v skupino, pravilni, nato pa pritisnite [Uporabi].
Če si želite ogledati informacije o cilju, izberite želeni cilj.
8
Po potrebi spremenite registrirane številke.
Če želite spremeniti številko [Kodno izbiranje], pritisnite [Kodno izbiranje] in izberite neregistrirano številko ali z numeričnimi tipkami vnesite trimestno številko kodiranega izbiranja.
9
Pritisnite [Uporabi].
Skupina je registrirana v imeniku.
99RA-035