Prejemanje faksov prek telefona (daljinski sprejem)

Daljinski sprejem omogoča uporabo numeričnih tipk telefona, ki je povezan z napravo, za prejemanje faksov s klicanjem vnaprej določene številke (ID daljinskega sprejema).
ID daljinskega sprejema je privzeto nastavljen na [25]. To vrednost lahko spremenite v številko po meri. [Oddaljeni SPR]
1
Ko naprava zazvoni, dvignite telefonsko slušalko.
Če gre za telefonski klic, lahko opravite telefonski klic.
2
Ko zaslišite pisk, vnesite ID daljinskega sprejema z numeričnimi tipkami telefona.
Naprava začne prejemati faks. Po končanem prejemu je faks natisnjen samodejno.
Če ne slišite niz zvokov, ko vnesete ID daljinskega sprejema, pritisnite gumb za zvok (*) na telefonu, nato pa znova vnesite ID daljinskega sprejema.
3
Odložite slušalko.
99RA-054