Pošiljanje faksov

Z napravo lahko optično preberete dokument, fotografijo ali drugo natisnjeno gradivo (izvirnike), spremenite njihovo vsebino v črno-belo sliko in jo pošljete.
Po telefonskem pogovoru lahko pošljete tudi faks. Pošiljanje faksa po telefonskem pogovoru (ročno pošiljanje)
1
Položite izvirnik. Polaganje originalov
2
Na nadzorni plošči pritisnite [Faks] na zaslonu [Domov]. Zaslon [Domov]
Prikaže se zaslon faksa.
3
Pritisnite .
Če ostane nastavitev prejemnika za predhodno poslani faks nespremenjena, je lahko faks poslan napačnemu prejemniku. Pred izvajanjem opravila ponastavite nastavitev.
4
Pritisnite [Prejemnik] in določite prejemnika. Določanje prejemnikov (Model z zaslonom s senzorji)
Vnesite številko faksa z numeričnimi tipkami ali pa izberite registriranega prejemnika.
* Če je naprava povezana prek hišne centrale PBX (Private Branch Exchange), pritisnite [R], preden vnesete prejemnika z numeričnimi tipkami. Če [R] ni na voljo, morate registrirati nastavitve za ključ R. [Nastavitev R-tipke]
5
Po potrebi konfigurirajte nastavitve optičnega branja izvirnika. Nastavitve optičnega branja izvirnika faksa
6
Pritisnite .
Začne se optično branje izvirnika.
Če želite preklicati pošiljanje faksa, pritisnite [Preklic] [Da]. Preklic pošiljanja faksa
Naprava po končanem optičnem branju izvirnika pošlje faks. Za ogled stanja in dnevnika pošiljanja uporabite možnost [Nadzor stanja]. Preverjanje stanja in dnevnika poslanih in prejetih faksov
Če se prikaže [Potrditev prejemnika]
Prepričajte se, da je prejemnik pravilen, in pritisnite [Začni sken.].
Če se prikaže [Velik. optičn. branja]
Izberite velikost naloženega izvirnika.
Če se prikaže [Opt. pre.: Prit. Start]
Ko položite izvirnik na stekleno ploščo in je ta optično prebran, se prikaže zaslon za optično branje dodatnih izvirnikov.
Če želite optično prebrati dodatne izvirnike, jih položite na stekleno ploščo in pritisnite .
Ko optično preberete vse dokumente, pritisnite [Začni ODD].
* Če je velikost izvirnika drugačna, lahko del slike manjka ali pa je optično prebrana slika manjša.
Izberite velikost naloženega izvirnika.
99RA-04X